logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.12.2022


Miastkowo, 9 listopada 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.12.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00416385/01 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00424046/01 na „Zakup i dostawę nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 9 listopada 2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła oferta:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

PROAUTO-BUS Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51, 05-075 Warszawa

564 570,00 zł

 

   Wójt
Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-11-09
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-11-09 13:24
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-11-09 13:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303