logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.13.2022


 

Miastkowo, 16 listopada 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.13.2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 16.11.2022 r. o godz. 10:00.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 791 292,00 zł brutto (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote).

                                                                              Wójt

                                                                           Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16 09:42
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16 09:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 408