logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2023


Miastkowo, 17 marca 2023 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.6.2023

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.:Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105 877B we wsi Kaliszki”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.550.000,00 zł brutto (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

                                                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                                       Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17 09:14
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17 09:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 255