logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.5.2023


Miastkowo, 31 marca 2023 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.5.2023

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy Miastkowo”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 31 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
3 000 000,00 zł brutto (trzy miliony złotych).

 

Wójt
Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31 09:47
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31 09:47
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2023-03-31 09:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243