logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2023


Miastkowo, 29 maja 2023 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.8.2023

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie”.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 29 maja 2023 r. o godz. 12:00.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych).

Wójt
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29 11:23
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167