logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2021


Miastkowo, 21.07.2021r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 IGN.271.6.2021

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany".

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21.07.2021r. o godz. 10:00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 887 514,00 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście złotych).

 

                                                                               Wójt

                                                                        Kazimierz Górski

 

 

 Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21 09:40
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-07-21 09:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 75