logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.15.2022


Miastkowo, 28 grudnia 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo


IGN.271.15.2022


INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023”.


Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28 grudnia 2022 r. o godz. 10:30.


Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 209 000,00 zł brutto (dwieście dziewięć tysięcy złotych).

 

                                                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                                         Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28 10:26
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 342