logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.8.2021


Miastkowo, 13 września 2021r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo


IGN.271.8.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00162424/01 na „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie”.

 

Do terminu złożenia ofert, tj. do 13 września 2021r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                Wójt

                                                                       Kazimierz Górski

 

 

 

 

 

 
Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-09-13
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2021-09-13 14:10
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2021-09-13 14:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 426