logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 59.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Miastkowie
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w składzie:
1)    mgr inż. arch. Elżbieta Tyszka,
2)    mgr inż. arch. Marta Ramotowska,
3)    mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak,
4)    mgr inż. arch. Andrzej Zajkowski,
5)    Agnieszka Skupska.

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji, o której mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 56,92 KB 233

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-28 11:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-28 11:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-02-01 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 606