logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2011.AS
z dnia 28 września 2011 r.
budowy linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 65, 79, 214/2, 215, 81, 80 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
o  wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 28.09.2011r została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 65, 79, 214/2, 215, 81, 80 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.
 
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.
 
WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 51,48 KB 285

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-28 09:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-28 09:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-28 13:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 514