logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.1.2013.AS
z dnia 12 marca 2013 r.
przebudowy (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo
OBWIESZCZENIE
 

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę  (modernizację) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 17 od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 66,67 KB 285
file typ Załącznik do decyzji 28,7 KB 254

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-12 11:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-12 11:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-03-12 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 528