logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 5 grudnia 2013 r.
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w roku 2014
Wójt Gminy Miastkowo informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2014 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100%.

Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miastkowo z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz z obiektów będących własnością Gminy.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest, koszty transportu i unieszkodliwiania.

Zakup i montaż nowych pokryć nie wchodzi w zakres dofinansowania.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wyłoniona w drodze przetargu lub zlecenia, która będzie wykonywać prace związane z realizacją zadania.

W związku z powyższym osoby planujące w 2014 r. wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zmagazynowanego azbestu proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, (pok. Nr 3- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska) w terminie do dnia 3 stycznia 2014 r. stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.miastkowo.pl. Po ustaleniu listy osób (o czym decyduje kolejność zgłoszeń ubiegających się o dofinansowanie) Gmina Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji.

Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zostanie wyłoniony Wykonawca zadania oraz określone zostaną szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 3 tel. 86/217 49 -35.

 

Wójt Gminy

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ OCENA 67,5 KB 230
file typ INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 31 KB 222
file typ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 24,5 KB 232

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-05 13:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-05 13:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-12-05 14:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 618