logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 47, 46, 41/5, 163, 165/2, 166, 167, 48, 61/2 i części działek o nr ewid. 61/1, 50, 49, 59/3, 59/2, 44, 43/2, 41/1, 59/1, 41/4, 42, 41/3, 63/2, 63/1, 62, 69, 60, 111, 140, 162, 169, 81, 84 położone w obrębie Osetno, gm. Miastkowo.

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan kraju stan epidemii, informację w sprawie toczącego się postępowania można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod tel. 86/217-49-96 w godzinach 830 – 1400 w terminie dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. Jednocześnie informujemy, że strony mogą wnosić nowe dowody i zgłaszać żądania na piśmie za pośrednictwem poczty lub ( po wcześniejszych telefonicznym uzgodnieniu).

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 

 

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 1,62 MB 220
file typ Mapy 1,65 MB 138

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-04-07
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-04-07 10:11
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-04-07 10:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-04-08 12:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 316