logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XV Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zwolnień od podatku od nieruchomości;
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  c) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
  f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
  g) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi
  i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok;
  h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
  i) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2021 rok;
  j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
ZałącznikiRozmiar
file Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2021 rok 213,81 KB
file Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu 151,04 KB
file Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu 149,55 KB
file Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 231,13 KB
file Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok 288,19 KB
file Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 429,6 KB
file Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 156,82 KB
file Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 171,16 KB
file Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 1,07 MB
file Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. 40,55 KB
file Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 42,45 KB
file Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 r. 379,37 KB
file Protokół z sesji 79,45 KB

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Wprowadzenie wniosku formalnego o niepodnoszenie podatków gminnych i utrzymanie ich na poziomie roku 2020

Za
 6.7%
Przeciw
 93.3%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Iwaniak Łukasz
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja

  Podjęcie decyzji w sprawie stawki podatku rolnego na 2021r.

  Za
   93.3%
  Przeciw
   6.7%
  Wstrzymali się
   -%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Bąkowski Rafał
  2. Brzostek Marek
  3. Brzostek Teresa
  4. Ciecierski Andrzej
  5. Grużewski Paweł
  6. Kamienowski Sławomir
  7. Klimek Tomasz
  8. Lachowski Sławomir
  9. Pawelczyk Danuta
  10. Przychodzień Jan
  11. Rupacz Henryk
  12. Wilk Bożena
  13. Zajączkowska Danuta
  14. Zaremba Patrycja
  1. Iwaniak Łukasz

   Podjęcie decyzji w sprawie stawki podatku leśnego na 2021r.

   Za
    93.3%
   Przeciw
    6.7%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Pawelczyk Danuta
   10. Przychodzień Jan
   11. Rupacz Henryk
   12. Wilk Bożena
   13. Zajączkowska Danuta
   14. Zaremba Patrycja
   1. Iwaniak Łukasz

    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

    Za
     86.7%
    Przeciw
     6.7%
    Wstrzymali się
     6.7%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Brzostek Marek
    2. Brzostek Teresa
    3. Ciecierski Andrzej
    4. Grużewski Paweł
    5. Iwaniak Łukasz
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Lachowski Sławomir
    8. Pawelczyk Danuta
    9. Przychodzień Jan
    10. Rupacz Henryk
    11. Wilk Bożena
    12. Zajączkowska Danuta
    13. Zaremba Patrycja
    1. Bąkowski Rafał
    1. Klimek Tomasz

    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

    Za
     80%
    Przeciw
     6.7%
    Wstrzymali się
     13.3%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Lachowski Sławomir
    8. Pawelczyk Danuta
    9. Rupacz Henryk
    10. Wilk Bożena
    11. Zajączkowska Danuta
    12. Zaremba Patrycja
    1. Iwaniak Łukasz
    1. Klimek Tomasz
    2. Przychodzień Jan

    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

    Za
     80%
    Przeciw
     6.7%
    Wstrzymali się
     13.3%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Brzostek Marek
    2. Brzostek Teresa
    3. Ciecierski Andrzej
    4. Grużewski Paweł
    5. Kamienowski Sławomir
    6. Lachowski Sławomir
    7. Pawelczyk Danuta
    8. Przychodzień Jan
    9. Rupacz Henryk
    10. Wilk Bożena
    11. Zajączkowska Danuta
    12. Zaremba Patrycja
    1. Iwaniak Łukasz
    1. Bąkowski Rafał
    2. Klimek Tomasz

    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

    Za
     93.3%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     6.7%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Pawelczyk Danuta
    10. Przychodzień Jan
    11. Rupacz Henryk
    12. Wilk Bożena
    13. Zajączkowska Danuta
    14. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

     Za
      93.3%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      6.7%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
     14. Zaremba Patrycja
      1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Iwaniak Łukasz
      7. Kamienowski Sławomir
      8. Klimek Tomasz
      9. Lachowski Sławomir
      10. Pawelczyk Danuta
      11. Przychodzień Jan
      12. Rupacz Henryk
      13. Wilk Bożena
      14. Zajączkowska Danuta
      15. Zaremba Patrycja

        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok

        Za
         100%
        Przeciw
         -%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Bąkowski Rafał
        2. Brzostek Marek
        3. Brzostek Teresa
        4. Ciecierski Andrzej
        5. Grużewski Paweł
        6. Iwaniak Łukasz
        7. Kamienowski Sławomir
        8. Klimek Tomasz
        9. Lachowski Sławomir
        10. Pawelczyk Danuta
        11. Przychodzień Jan
        12. Rupacz Henryk
        13. Wilk Bożena
        14. Zajączkowska Danuta
        15. Zaremba Patrycja

          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

          Za
           93.3%
          Przeciw
           6.7%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Bąkowski Rafał
          2. Brzostek Marek
          3. Brzostek Teresa
          4. Ciecierski Andrzej
          5. Grużewski Paweł
          6. Kamienowski Sławomir
          7. Klimek Tomasz
          8. Lachowski Sławomir
          9. Pawelczyk Danuta
          10. Przychodzień Jan
          11. Rupacz Henryk
          12. Wilk Bożena
          13. Zajączkowska Danuta
          14. Zaremba Patrycja
          1. Iwaniak Łukasz

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2021 rok

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Iwaniak Łukasz
           7. Kamienowski Sławomir
           8. Klimek Tomasz
           9. Lachowski Sławomir
           10. Pawelczyk Danuta
           11. Przychodzień Jan
           12. Rupacz Henryk
           13. Wilk Bożena
           14. Zajączkowska Danuta
           15. Zaremba Patrycja

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Brzostek Teresa
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Grużewski Paweł
             6. Iwaniak Łukasz
             7. Kamienowski Sławomir
             8. Klimek Tomasz
             9. Lachowski Sławomir
             10. Pawelczyk Danuta
             11. Przychodzień Jan
             12. Rupacz Henryk
             13. Wilk Bożena
             14. Zajączkowska Danuta
             15. Zaremba Patrycja
               Wyświetleń: 646