logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XVI Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
  b) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2027;
  c) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2021;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok;
  e) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 6. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta

   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2027

   Za
    78.6%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    21.4%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Lachowski Sławomir
   7. Pawelczyk Danuta
   8. Przychodzień Jan
   9. Rupacz Henryk
   10. Wilk Bożena
   11. Zajączkowska Danuta
    1. Bąkowski Rafał
    2. Iwaniak Łukasz
    3. Klimek Tomasz

    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2021

    Za
     78.6%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     21.4%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Brzostek Marek
    2. Brzostek Teresa
    3. Ciecierski Andrzej
    4. Grużewski Paweł
    5. Kamienowski Sławomir
    6. Lachowski Sławomir
    7. Pawelczyk Danuta
    8. Przychodzień Jan
    9. Rupacz Henryk
    10. Wilk Bożena
    11. Zajączkowska Danuta
     1. Bąkowski Rafał
     2. Iwaniak Łukasz
     3. Klimek Tomasz

     Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok

     Za
      92.9%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      7.1%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
      1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Iwaniak Łukasz
      7. Kamienowski Sławomir
      8. Klimek Tomasz
      9. Lachowski Sławomir
      10. Pawelczyk Danuta
      11. Przychodzień Jan
      12. Rupacz Henryk
      13. Wilk Bożena
      14. Zajączkowska Danuta
        Wyświetleń: 601