logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXIII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie ponownie złożonego wniosku Sołectwa Sulki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
  c) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych;
  d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok;
  e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie złożonego wniosku Sołectwa Sullki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

Za
 78.6%
Przeciw
 21.4%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Zajączkowska Danuta
 11. Zaremba Patrycja
 1. Ciecierski Andrzej
 2. Rupacz Henryk
 3. Wilk Bożena

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

  Za
   85.7%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   14.3%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Brzostek Marek
  2. Brzostek Teresa
  3. Ciecierski Andrzej
  4. Grużewski Paweł
  5. Kamienowski Sławomir
  6. Lachowski Sławomir
  7. Pawelczyk Danuta
  8. Przychodzień Jan
  9. Rupacz Henryk
  10. Wilk Bożena
  11. Zajączkowska Danuta
  12. Zaremba Patrycja
   1. Bąkowski Rafał
   2. Klimek Tomasz

   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

   Za
    71.4%
   Przeciw
    21.4%
   Wstrzymali się
    7.1%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Pawelczyk Danuta
   7. Przychodzień Jan
   8. Rupacz Henryk
   9. Zajączkowska Danuta
   10. Zaremba Patrycja
   1. Bąkowski Rafał
   2. Klimek Tomasz
   3. Lachowski Sławomir
   1. Wilk Bożena

   Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

   Za
    85.7%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    14.3%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Klimek Tomasz
   7. Pawelczyk Danuta
   8. Przychodzień Jan
   9. Rupacz Henryk
   10. Wilk Bożena
   11. Zajączkowska Danuta
   12. Zaremba Patrycja
    1. Bąkowski Rafał
    2. Lachowski Sławomir

    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok

    Za
     100%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     -%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Pawelczyk Danuta
    10. Przychodzień Jan
    11. Rupacz Henryk
    12. Wilk Bożena
    13. Zajączkowska Danuta
    14. Zaremba Patrycja

      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo

      Za
       21.4%
      Przeciw
       35.7%
      Wstrzymali się
       42.9%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Grużewski Paweł
      2. Kamienowski Sławomir
      3. Rupacz Henryk
      1. Bąkowski Rafał
      2. Klimek Tomasz
      3. Lachowski Sławomir
      4. Pawelczyk Danuta
      5. Zajączkowska Danuta
      1. Brzostek Marek
      2. Brzostek Teresa
      3. Ciecierski Andrzej
      4. Przychodzień Jan
      5. Wilk Bożena
      6. Zaremba Patrycja
      Wyświetleń: 502