logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXIV Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 6. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2022 rok..
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a ) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
  c) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;
  d) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastkowo na lata 2021 - 2026
  e) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
  f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

 

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie decyzji w sprawie stawki podatku rolnego na 2022 r.

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie decyzji w sprawie stawki podatku leśnego na 2022 r.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

     Za
      80%
     Przeciw
      6.7%
     Wstrzymali się
      13.3%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Lachowski Sławomir
     7. Pawelczyk Danuta
     8. Przychodzień Jan
     9. Rupacz Henryk
     10. Wilk Bożena
     11. Zajączkowska Danuta
     12. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz
     1. Bąkowski Rafał
     2. Klimek Tomasz

     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

     Za
      80%
     Przeciw
      13.3%
     Wstrzymali się
      6.7%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Iwaniak Łukasz
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Lachowski Sławomir
     8. Pawelczyk Danuta
     9. Rupacz Henryk
     10. Wilk Bożena
     11. Zajączkowska Danuta
     12. Zaremba Patrycja
     1. Bąkowski Rafał
     2. Klimek Tomasz
     1. Przychodzień Jan

     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Iwaniak Łukasz
     7. Kamienowski Sławomir
     8. Klimek Tomasz
     9. Lachowski Sławomir
     10. Pawelczyk Danuta
     11. Przychodzień Jan
     12. Rupacz Henryk
     13. Wilk Bożena
     14. Zajączkowska Danuta
     15. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastkowo na lata 2021 - 2026

       Za
        93.3%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        6.7%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Kamienowski Sławomir
       7. Klimek Tomasz
       8. Lachowski Sławomir
       9. Pawelczyk Danuta
       10. Przychodzień Jan
       11. Rupacz Henryk
       12. Wilk Bożena
       13. Zajączkowska Danuta
       14. Zaremba Patrycja
        1. Iwaniak Łukasz

        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

        Za
         6.7%
        Przeciw
         86.7%
        Wstrzymali się
         6.7%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Brzostek Teresa
        1. Brzostek Marek
        2. Ciecierski Andrzej
        3. Grużewski Paweł
        4. Iwaniak Łukasz
        5. Kamienowski Sławomir
        6. Klimek Tomasz
        7. Lachowski Sławomir
        8. Pawelczyk Danuta
        9. Przychodzień Jan
        10. Rupacz Henryk
        11. Wilk Bożena
        12. Zajączkowska Danuta
        13. Zaremba Patrycja
        1. Bąkowski Rafał

        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo

        Za
         93.3%
        Przeciw
         6.7%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Bąkowski Rafał
        2. Brzostek Marek
        3. Brzostek Teresa
        4. Ciecierski Andrzej
        5. Grużewski Paweł
        6. Kamienowski Sławomir
        7. Klimek Tomasz
        8. Lachowski Sławomir
        9. Pawelczyk Danuta
        10. Przychodzień Jan
        11. Rupacz Henryk
        12. Wilk Bożena
        13. Zajączkowska Danuta
        14. Zaremba Patrycja
        1. Iwaniak Łukasz

         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (Rydzewo - Kuleszka)

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Iwaniak Łukasz
         7. Kamienowski Sławomir
         8. Klimek Tomasz
         9. Lachowski Sławomir
         10. Pawelczyk Danuta
         11. Przychodzień Jan
         12. Rupacz Henryk
         13. Wilk Bożena
         14. Zajączkowska Danuta
         15. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (Rybaki - Drogoszewo)

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Iwaniak Łukasz
           7. Kamienowski Sławomir
           8. Klimek Tomasz
           9. Lachowski Sławomir
           10. Pawelczyk Danuta
           11. Przychodzień Jan
           12. Rupacz Henryk
           13. Wilk Bożena
           14. Zajączkowska Danuta
           15. Zaremba Patrycja
             Wyświetleń: 293