logo Miastkowo  Wyniki wyborów w województwie podlaskim

26.10.2018 r. 14:32

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

16.10.2018 r. 15:05

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 paqździernika 2018 r.

04.10.2018 r. 12:53

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastkowo

02.10.2018 r. 11:11

Obwieszenie Komisarza Wyborczego w Łomży o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

02.10.2018 r. 08:46

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

01.10.2018 r. 10:26

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

01.10.2018 r. 10:15

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

01.10.2018 r. 09:21

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIASTKOWIE o terminie losowania  numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21 października  2018 roku

28.09.2018 r. 16:42

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

25.09.2018 r. 11:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo z dnia  14 września 2018  roku w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

17.09.2018 r. 11:24

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie

12.09.2018 r. 09:45

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej  w Miastkowie  o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy

12.09.2018 r. 09:01

Serwis Wyborczy Państwowej Komisji Wyborczej

06.09.2018 r. 14:00

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

06.09.2018 r. 13:58