logo Miastkowo  
Jednostki Organizacyjne Kultura

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo


      Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo obejmuje: jednostkę macierzystą oraz Filię w Drogoszewie. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu gminy oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej przeznaczonej na zakup nowości książkowych. Wysokość dotacji z Biblioteki Narodowej zależy od ilości posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków. W 2019r. udało sie pozyskać kwotę 3100 zł.

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

       Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownik biblioteki podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Miastkowo.

      Biblioteka wypożycza czytelnikom książki o różnorodnej tematyce. Są wśród nich m.in. książki dla dzieci i młodzieży, literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, zbiory regionalne, lektury i opracowania szkolne, przewodniki turystyczne, bestsellery czytelnicze. Wszystkie pozycje książkowe wprowadzone są do komputerowej bazy danych, dostępnej dla czytelników. Każdy zainteresowany może sprawdzić jakie książki biblioteka posiada wchodząc na stronę Gminy Miastkowo w zakładce Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

      Bibliotekarze BPG Miastkowo oraz Filii udzielają informacji o zbiorach, usługach, korzystaniu z bibliotecznego systemu komputerowego. Informacje (rzeczowe, biblioteczne i bibliograficzne) udzielane są na miejscu w bibliotekach, telefonicznie i e-mailowo, w godzinach pracy naszych placówek. W naszych placówkach czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W BPG Miastkowo  użytkownicy mogą korzystać z własnych laptopów mają zapewniony dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej.

     W księgozbiorach podręcznych naszych bibliotek znajdują się publikacje o charakterze naukowym, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, materiały o regionie oraz czasopisma. Z materiałów tych użytkownicy korzystać mogą na miejscu. Biblioteka prenumeruję różnorodne czasopisma ogólnie jest ich 16 pozycji.

 

Działalność kulturalno-edukacyjna

BPG Miastkowo organizują różnorodne imprezy, spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest promocja i popularyzacja książki i czytelnictwa .

Oto stałe formy pracy Biblioteki w zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:

 • spotkania literackie z autorami,
 • wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków,
 • wycieczki edukacyjne.

W kalendarzu imprez bibliotecznych na stałe wpisały się akcje i wydarzenia takie jak:

 • Tydzień Bibliotek,
 • Dzień Głośnego Czytania,
 • Mikołajki w Bibliotece,
 • Noc w Bibliotece,
 • Święto kobiet,
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

      Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo to miejsce do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, gdzie dzieci i młodzież mają do dyspozycji oprócz książek i czasopism: gry planszowe, xboks z grami ruchowymi, telewizor, trzy komputery, miejsce do odrabiania lekcji i czytania książek.

Adres:

ul. Łomżyńska 25/1

18-413 Miastkowo

tel. 86 217 44 70

biblioteka-miastkowo@o2.pl

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00

 

Filia Biblioteczna w Drogoszewie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 09:00 - 17:00

środa: 09:00 - 17:00

czwartek: 09:00 - 17:00

piątek: 09:00 - 17:00

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

 1. Anna Cwalina-Adamowicz - kierownik
 2. Irena Piotrowska - bibliotekarz
 3. Ewa Gełgut - pracownik filii bibliotecznej w Drogoszewie

 

Majątek biblioteki - 2018

 • Środki trwałe - 40 776,67 zł
 • Środki o charakterze wyposażenia - 87 380,82 zł
 • Księgozbiór - 172 188,57 zł

Liczba woluminów Miastkowo: 17 926

Liczba woluminów Drogoszewo:  3 461

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo, z siedzibą w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo.
 2. Złożenie podpisu na karcie zobowiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email: iod.miastkowo@o2.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 5. Podanie danych osobowych przez czytelnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 6. Dane osobowe będą powierzane dostawcy systemu bibliotecznego MAK+ oraz udostępnione innym bibliotekom o ile czytelnik wyrazi na to zgodę oraz Instytutowi Książki.
 7. Czytelnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Czytelników.

Informacje wytworzył(a) :Anna Cwalina-Adamowicz
Wprowadził(a) :Bożena Święcka2008-11-25 12:49
Zatwierdził(a) :Bożena Święcka2003-06-30 12:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-08-26 07:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 3935