logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 45 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.27.2020W sprawie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych do prowadzonego gospodarstwa rolnego o obsadzie 53,05DJP07-01-2021
Rol.6220.15.2020Rozbudowie wraz z nadbudową kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami
08-01-2021
Rol.6220.23.2020„Rozbudowa i przebudowa dwóch obiektów inwentarskich-obór w systemie głębokiej ściółki w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 72,0DJP na oborę wolnostanowiskową na ok. 51,0DJP bydła w systemie bezściołowym oraz budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 515,0m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 90,0DJP,11-01-2021
Rol.6220.28.2020Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 56211-01-2021
Rol.6220.27.2020Zakupu maszyn i urządzeń rolniczych do prowadzonego gospodarstwa rolnego o obsadzie 53,05DJP na działce nr 45 i 85 we wsi Sosnowiec 1429-01-2021
Rol.6220.28.2020Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562,03-02-2021
Rol.6220.2.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 48 i 49 położonych w miejscowości Sosnowiec,05-02-2021
Rol.6220.5.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz z budową silosów przejazdowych na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na odcieki na działce nr 12 w miejscowości Łuby-Kurki.12-02-2021
IGN.6733.1.2021w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego12-02-2021
IGN.6733.1.2021w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego23-02-2021
Rol.6220.2.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 48 i 49 położonych w miejscowości Sosnowiec,02-03-2021
Rol.6220.5.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz z budową silosów przejazdowych na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na odcieki na działce nr 12 w miejscowości Łuby-Kurki,09-03-2021
Rol.6220.6.2021Zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 111 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na część działki o numerze ewid. 28/4 położonej w miejscowości Sulki,10-03-2021
Rol.6220.7.2021Zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 100 w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na część działki o numerze ewid. 72/1 położonej w miejscowości Łuby-Kiertany22-03-2021
IGN.6733.1.2021w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nN-04kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie złącza kablowego SN-15kV24-03-2021
Rol.6220.2.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego25-03-2021
IGN.6733.2.2021w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego30-03-2021
Rol.6220.5.2021Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz z budową silosów przejazdowych na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na odcieki 01-04-2021
Rol.6220.6.2021Zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 111 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego01-04-2021
IGN.6733.1.2021w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego02-04-2021
Rol.6220.7.2021Zwiększeniu obsady bydła do docelowej obsady 100 w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na część działki o numerze ewid. 72/113-04-2021
IGN.6733.2.2021w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-04-2021
Rol.6220.6.2021Zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 111 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na część działki o numerze ewid. 28/423-04-2021
Rol.6220.7.2021Zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 100 w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na część działki o numerze ewid. 72/105-05-2021
IGN.6733.2.2021w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia  polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 110 wraz z hydrantem naziemnym DN8011-05-2021
IGN.6220.3.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni20-05-2021
IGN. 6733.2.2021umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej Ø 110 o długości ok. 180,0m wraz z hydrantem naziemnym DN8028-05-2021
IGN.6733.3.2021w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego15-06-2021
IGN.6220.3.2020ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

18-06-2021
IGN.6733.3.2021w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego23-06-2021
Rol.6220.12.2021Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo w lokalizacji km 0+000 – 3+100,00.16-07-2021
IGN.6733.3.2021o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 21-07-2021
IGN.6220.3.2020w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymio pojemności min. 2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo26-07-2021
IGN.6733.3.2021w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego30-07-2021
Rol.6220.12.2021Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo w lokalizacji km 0+000 – 3+100,00.04-08-2021
Rol.6220.15.2021Przebudowa części składowej budynku inwentarsko-składowego oraz jego rozbudowa z przeznaczeniem na oborę(jałownik) w systemie chowu bezsciołowego26-08-2021
Rol.6220.12.2021 w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 27-08-2021
IGN.6220.3.2020w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach13-09-2021
Rol.6220.15.2021zakończenie postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa części składowej budynku inwentarsko-składowego oraz jego rozbudowa z przeznaczeniem na oborę (jałownik) w systemie chowu bezściołowego o obsadzie  do 30 DJP24-09-2021
IGN.6220.3.2020 zakończeniu postępowania dowodowego przedsięwzięcia polegającego na  budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo18-10-2021
Rol.6220.15.2021w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne19-10-2021
Rol.6220.17.2021wszczęcie postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka".27-10-2021
Rol.6220.17.2021zakończenie postępowania przedsięwzięcia pn "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka"18-11-2021
Rol.6220.17.2021w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka”.10-12-2021
IGN.6220.3.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach14-12-2021