Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 64 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXIV/144/2014w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2014 roku31-03-2014
XXIV/145/2014w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-202031-03-2014
XXIV/146/2014w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-202031-03-2014
XXIV/147/2014w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-202031-03-2014
XXIV/148/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok31-03-2014
XXIV/149/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2021.31-03-2014
XXIV/150/2014zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży31-03-2014
XXIV/151/2015w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku31-03-2014
XXV/152/2014w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2013 rok27-06-2014
XXV/153/2014w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok27-06-2014
XXV/154/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok27-06-2014
XXV/155/2014w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo27-06-2014
XXV/156/2014w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę27-06-2014
XXV/157/2014w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej27-06-2014
XXV/158/2014w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania27-06-2014
XXV/159/2014w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo27-06-2014
XXVI/160/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30-09-2014
XXVI/161/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny - Naruszczki30-09-2014
XXVI/162/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria30-09-2014
XXVI/163/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo30-09-2014
XXVI/164/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka30-09-2014
XXVI/165/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki30-09-2014
XXVI/166/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne30-09-2014
XXVI/167/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska30-09-2014
XXVI/168/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka30-09-2014
XXVI/169/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo30-09-2014
XXVI/170/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany30-09-2014
XXVI/171/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki30-09-2014
XXVI/172/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo30-09-2014
XXVI/173/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny30-09-2014
XXVI/174/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie30-09-2014
XXVI/175/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki30-09-2014
XXVI/176/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo30-09-2014
XXVI/177/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy30-09-2014
XXVI/178/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec30-09-2014
XXVI/179/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki30-09-2014
XXVI/180/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo30-09-2014
XXVI/181/2014w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie30-09-2014
XXVII/182/2014w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 201507-11-2014
XXVII/183/2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok07-11-2014
XXVII/184/2014w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok07-11-2014
XXVII/185/2014w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych07-11-2014
XXVII/186/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok07-11-2014
XXVII/187/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny - Naruszczki07-11-2014
XXVII/188/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria07-11-2014
XXVII/189/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo07-11-2014
XXVII/190/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka07-11-2014
XXVII/191/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki07-11-2014
XXVII/192/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne07-11-2014
XXVII/193/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska07-11-2014
XXVII/194/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka07-11-2014
XXVII/195/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo07-11-2014
XXVII/196/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany07-11-2014
XXVII/197/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki07-11-2014
XXVII/198/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo07-11-2014
XXVII/199/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny07-11-2014
XXVII/200/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie07-11-2014
XXVII/201/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki07-11-2014
XXVII/202/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo07-11-2014
XXVII/203/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy07-11-2014
XXVII/204/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec07-11-2014
XXVII/205/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki07-11-2014
XXVII/206/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo07-11-2014
XXVII/207/2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie07-11-2014