logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 65 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2021w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych04-01-2021
2.2021w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy11-01-2021
3.2021w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021-2032"14-01-2021
4.2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości z zasobu gminnego20-01-2021
5.2021w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2021/202225-01-2021
6.2021w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego25-01-2021
7.2021w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo29-01-2021
8.2021w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo29-01-2021
9.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-02-2021
10.2021w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym02-02-2021
11.2021w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok15-02-2021
12.2021w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy05-03-2021
13.2021w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok22-03-2021
14.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy24-03-2021
15.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok30-03-2021
16.2021w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych w Miastkowie09-04-2021
17.2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2020 rok16-04-2021
18.2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Miastkowo za 2020 rok16-04-2021
19.2021w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok16-04-2021
20.2021w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych20-04-2021
21.2021w sprawie powołania stałej komisji przetargowej27-04-2021
22.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok28-04-2021
23.2021w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2020 rok05-05-2021
24.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy11-05-2021
25.2021w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej27-05-2021
26.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok31-05-2021
27.2021w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy07-06-2021
28.2021w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego15-06-2021
29.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok30-06-2021
30.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-07-2021
31.2021w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy05-07-2021
32.2021w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego09-07-2021
33.2021w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miastkowo na lata 2021 - 202309-07-2021
34.2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego12-07-2021
35.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok21-07-2021
36.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy21-07-2021
37.2021w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy09-08-2021
38.2021w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego16-08-2021
39.2021w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok"
23-08-2021
40.2021w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku24-08-2021
41.2021w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych27-08-2021
42.2021w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo30-08-2021
43.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok31-08-2021
44.2021w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie elektronicznej31-08-2021
45.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy31-08-2021
46.2021w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego10-09-2021
47.2021w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-09-2021
48.2021w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego16-09-2021
49.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok30-09-2021
50.2021określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-10-2021
51.2021przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
12-10-2021
52.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok29-10-2021
53.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-11-2021
54.2021w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy08-11-2021
55.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok09-11-2021
56.2021w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/202210-11-2021
57.2021w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2036 15-11-2021
58.2021w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2022 rok15-11-2021
59.2021w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego17-11-2021
60.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok30-11-2021
61.2021w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-12-2021
62.2021w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli03-12-2021
63.2021w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok10-12-2021
64.2021w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego10-12-2021
65.2021 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-12-2021