logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 36 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP. 7624-3/07opracowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na rzece pod nazwą Dopływ D11-01-2008
IP.7624-4/07wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia25-01-2008
IP.7624-2/08wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (PHPU "Wódex" )27-02-2008
IP.7624-1/08wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (droga Zaruzie-Kuleszka)27-02-2008
IP.7624-3/07zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji - Dopływ D10-03-2008
IP.7624-4/07decyzji na przebudowę drogi10-03-2008
IP.7624-2/07stacji paliw w Rydzewie13-03-2008
IP.7624-2/07publiczny wykaz danych-Stacja Paliw w Rydzewie13-03-2008
IP. 7624-1/08opracowania projektu decyzji o środowiskow.uwarun. zgody na przebudowę drogi Zaruzie-Kuleszka18-03-2008
brakbudynek mieszkalny - p. A.Sadowski21-03-2008
IP.7624-3/07umorzenia postępowania-dopływ D01-04-2008
IP.7331-11/08o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (P. B. Laskowski)08-04-2008
IP. 7624-2/07projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia-stacji paliw15-04-2008
IP.7624-1/08wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi Zaruzie- Kuleszka25-04-2008
IP. 7331-11/08p. Laskowski- Rybaki07-05-2008
IP.7624-3/08odstąpienia od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko-dopływ D07-05-2008
brakwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dopływ D)08-05-2008
IP.7331-1-1/08wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dopływ D)09-05-2008
brakZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej13-05-2008
IP.7624-2/08budynku gospodarczego z węzłem betonowym13-05-2008
IP.7624-4/08wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ("TARTAK")21-05-2008
IP.7624 - 4/08podania do publicznej wiadomości,że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko (TARTAK)21-05-2008
braknadbudowy budynku Ośrodka Wypoczynkowego "IRYS"na terenie wsi Czartoria02-06-2008
IP.7331-9/08wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego- wieś Rybaki06-06-2008
IP. 7331-1-1/08opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Dopływ D12-06-2008
IP. 7624-3/08opracowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Dopływ D12-06-2008
IP. 7624-4/08opracowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Hala przetarcia drewna19-06-2008
IP.7624-2/08zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Dopływ D)06-08-2008
IP.7624-3/08wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na rzece pod nazwą Dopływ D25-08-2008
IP.7624-4/08wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę hali przedtarcia drewna08-09-2008
IP.7331-1-3/08wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-09-2008
IP.7331-1-3/08opracowania projektu decyzji na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kv we wsi Sulki29-09-2008
IP.7331-1-3/08zakończenia postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę kablowej linii elektr. we wsi Sulki20-10-2008
brakwykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców10-12-2008
IP.7331-1-4/08wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-12-2008
IP.7331-1-4/08opracowaniz projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV ....23-12-2008