logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 37 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6733.5.2017w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-01-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-01-2018
IGN.6733.1.2018W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-01-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego30-01-2018
IGN.6733.6.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego07-02-2018
IGN.6733.1.2018    w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii nN niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82,81, 91 położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo08-02-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo09-02-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176 położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo12-02-2018
IGN.6733.5.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego14-02-2018
IGN.6733.6.2018W sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.19-02-2018
IGN.6733.1.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82, 81, 91, położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo.01-03-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.02-03-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo07-03-2018
IGN.6733.5.2018o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego08-03-2018
brak numeruw sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Miastkowo dla wyboru sołtysa12-03-2018
IGN.6733.6.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.13-03-2018
IGN.6733.5.2018w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo14-03-2018
IGN.6733.1.2018o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-03-2018
IGN. 6733.2.2018w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 22-03-2018
IGN.6733.6.2018w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego23-03-2018
brak numeruw sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża -Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo09-04-2018
IGN.6733.5.2018w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-04-2018
Rol.6220.1.2018w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarsko-składowego przeznaczonego na oborę w systemie chowu ściołowego głębokiego dla obsady 20 DJP (obsada całkowita w gospodarstwie do 55 DJP) na działce nr 128 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo20-04-2018
Rol.6220.2.2018w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaliszki, działka nr 58/2.18-05-2018
IGN.6733.7.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego25-05-2018
IGN.6733.7.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.05-06-2018
IGN. 6733.7.2018

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 28/1, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, 55, 195, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo

25-06-2018
IGN. 6733.7.2018w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 04-07-2018
IGN.7226.7.2018W sprawie zamknięcia mostu na rzece Róż.27-07-2018
brak numeruW sprawie okręgów wyborczych20-08-2018
brak numeruw sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych20-08-2018
IGN.6733.8.2018W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-08-2018
Rol.6220.5.2018w sprawie budowy obory o obsadzie bydła do 51 DJP (docelowo w gospodarstwie hodowlanym do 73 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z realizacją dwóch podrusztowych zbiorników na gnojowicę o łącznej pojemności do 870 m3 i budową płyty gnojowej o powierzchni 50 m2 na działce nr 112 we wsi Kuleszka28-08-2018
IGN.6733.8.2018W sprawie nadbudowy i przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo11-09-2018
IGN.6733.8.2018wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid.144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo24-09-2018
IGN.6733.8.2018o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 05-10-2018
Rol.605.1.2018w sprawie przyjecia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025”05-10-2018